V Dukelské ulici pokračují práce na opravě silnice

11.10.2018
V Dukelské ulici dnes probíhá pokládka nového povrchu vozovky v úseku od ulice Blahoslavova a Domu kultury až k třídě T. G. Masaryka. I když vozovka začíná zářit novotou, stále zbývá hodně práce na chodnících i zaústěních této komunikace do okolních ulic. Práce a s nimi spojená uzavírka zde mají skončit nejpozději do konce října, je ale snahou vše přinejmenším o několik dnů urychlit.

Na dokončení oprav v Dukelské ulici je závislý i provoz v obslužné komunikaci, tzv. malé T. G. M. Ta byla nedávno kompletně opravena, ale zatím je u Dukelské zaslepena a platí zde obousměrný provoz s výjezdem do Smetanovy ulice.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Mladoboleslavska